Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΤΗΕ PRINTING HOUSE αφορά στις βασικές αρχές που τηρούνται από το σύνολο των προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών της αλλά και των συνεργατών μας.

Ως κοινωνικά υπεύθυνη Εταιρεία έχουμε αντιληφθεί ότι τόσο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πρέπει να διαπερνά το σύνολο των δραστηριοτήτων μας.

Έτσι έχουμε θέσει συγκεκριμένες αρχές που αφορούν στη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών & προϊόντων μας, τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε, να προασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να διαφυλάττουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οι ηθικές μας αξίες αποτελούν τη βάση της λειτουργίας μας καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας μας που διακρίνεται από αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας THE PRINTING HOUSE, στην ηλεκτρονική διεύθυνση social@theprintinghouse.gr

Ready to Talk?

 Στόχος μας είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας με υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Eπικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ανάγκη σας.