Πιστοποιήσεις & ISO

Η εταιρία ΤΗΕ PRINTING HOUSE είναι πιστοποιημένη με το Διεθνές Πρότυπο ISΟ 9001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

Τηρώντας τις απαιτήσεις του προτύπου FSC© Chain of Custody η The Printing House λειτουργεί ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των πιστοποιημένων κατά FSC© πρώτων υλών για την παραγωγή πιστοποιημένων FSC© προϊόντων. Η παρακολούθηση αυτή αφορά όλα τα στάδια της επεξεργασίας των πρώτων υλών, μέχρι την παράδοση στους πελάτες, διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πρώτες ύλες και μετέπειτα διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου και της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών.

Στα πλαίσια δέσμευσης μας για την διαχείριση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας η The Printing House έχει πιστοποιηθεί από την TÜV Austria HELLAS ότι τηρεί σύστημα FSC© Chain of Custody.

Η πιστοποίηση FSC© Chain of Custody παρέχει μια αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ της υπεύθυνης παραγωγής και της κατανάλωσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς που ωφελούν τους ανθρώπους και το περιβάλλον, καθώς και την παροχή συνεχούς επιχειρηματικής αξίας.

Επιπλέον, δίνοντας προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ηθικές, είμαστε μέλη του δικτύου πιστοποιημένων εταιρειών του οργανισμού SEDEX, διαθέτοντας πιστοποίηση SMETA για τα πρότυπα εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια, το περιβάλλον, τις εργασιακές συνθήκες και την επιχειρηματική ακεραιότητα.

Ready to Talk?

 Στόχος μας είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας με υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Eπικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ανάγκη σας.