Ειδικές Κατασκευές

extras

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στην εταιρία THE PRINTING HOUSE ό,τι έχετε στο μυαλό σας, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε. Η παραγωγή μας υποστηρίζει κάθε είδους συσκευασίας καθώς και ειδικές κατασκευές με βάση το χαρτί και το χαρτόνι όπως: κουτιά, συσκευασίες, αφίσες και καρτολίνες, display και stands, περίεργα κοπτικά, ειδικές κατασκευές τοποθέτησης και προώθησης προϊόντων κ.ά.